Limträtrall i senvuxen furu

Välj bred och rillad trall som ger vackra och hållbara ytor. 

Obehandlad eller tryckimpregnerad limträtrall

Med en fuktprocent som är låg, cirka 14 procent, och med hållfast furu som råmaterial är det mindre risk att Lamtechs limträtrall kupar sig eller spricker efter montering. Istället kan du vara säker på att med ett tvåkomponentslim och en noggrann tillverkningsprocess får du en limträtrall som tål påfrestningar från väder och vind, så väl som vatten från poolkanten. Det här är en produkt som är hållbar och levereras både som obehandlad och som tryckimpregnerad limträtrall. Under hela tillverkningsprocessen sker en noggrann utvärdering av lameller och råvara för att skapa en trallprodukt som kommer att hålla över tid.

Bredare trall gör monteringen enklare

Limtechs limträtrall passar på altanen, balkongen, soldäck och vid poolområdet, oavsett om du är företagare som behöver renovera utemiljöerna eller är privatperson som vill skapa en vackrare uteplats. Med en bred yta på 220 millimeter och en tjocklek på 28 millimeter får du en träprodukt som är enkel att montera men ger ett exklusivt och unikt uttryck. Med rillning på en sida och en sida slät har du möjlighet att skapa din egna speciella design på trädäcket. Rillningen gör så att trallen blir mindre hal vid regn eller våta miljöer, t.ex pool och brygga.

Trallvirke som håller 

Vill du veta mer om hur Lamtech tillverkar hållfast och vacker limträtrall? Oavsett fråga, är du alltid välkommen att kontakta oss om limfog, trappämnen, pellets eller limträpanel. Ring oss direkt på telefonnummer 0644-108 92 eller 
mejla till info@lamtech.se