Trappämnen som bygger din trappa

Vangstycke, sättsteg, handledare och plansteg i vacker och hållbar gran eller furu.

Bygg trappor av kvalitetskomponenter

En trappa länkar ihop våningsplan och nivåer, ska vara lätt att gå i, bärkraftig och smälta in i design och miljö. Alla delar, som vangstycke, sättsteg, handledare och plansteg, ska fungera tillsammans oavsett som det är en altantrappa, entrétrappa eller en inomhustrappa som ska byggas. Hos Lamtech kan du som designer, möbelsnickare, inköpare på ett byggföretag eller privatperson beställa komponenter till trappor som klarar högt ställda krav på både vacker finish och hållfasthet.

Lamtech är idag en av Skandinaviens ledande tillverkare av komponenter till trappor, vilket både ger dig ett utbud av produkter som håller hög kvalitet, men också kunskap och erfarenhet som kan hjälpa dig att beställa de trappdelar du behöver. Hos oss hittar du ett dimensionsortiment av trappämnen som täcker de flesta behov, men också en modern maskinpark och manuella inspektioner under produktionen för att säkerställa kvalitet i genom hela tillverkningen. 

Trappkomponenter i furu

Om du vill ha furuvirke till dina trappkomponenter där träet kommer från de absolut bästa områdena i norra Sverige, är det hos Lamtech du hittar det. Vi köper bara det bästa virket  och är ett FSC-certifierat företag. Innan virket kommer till oss sorteras de innan sågning till rot, mellan eller toppstock. Toppdelen av trädet används till trapprodukter där en yta med friskkvistkaraktär önskas. Här är kvistarna större i diameter men också ljusa till färgen. Rotstocken använder vi till trappämnen med småkvistig struktur. Små kvistar kommer från den tiden trädet var ungt och finns på nedre delen av stammen. De är ofta små, men gärna mörka till färgen. Därefter torkas virket tills fuktkvoten ligger på åtta till tio procent och sorteras i justerverket. För steg och vangämnen används 50 x 150 millimeter plankor som klyvs och hyvlas till tre lameller. Det ger dig raka och i princip trämärgfria A- och B-sidor.  

Lättmålade, hållfasta trappvangar med HDF-limfog

Hos Lamtech görs trappkomponenter som vangar av limfog som har en HDF-skiva på både inner-och yttersida. Det ger inte bara bra hållfasthet utan är också lätt att måla över med ett snyggt och heltäckande resultat. Produkten är en naturlig utveckling av att en stor del av alla trappor som tillverkas i Norden görs av furu tillsammans med vår ambition att erbjuda det du som kund behöver. För att möta kunders behov av att kunna täckmåla träet utan risk för genomblödning av kvistar har Lamtech samarbetat med trapptillverkare, beställare och leverantörer i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Materialet består av en kärna av furu som det limmats ett tre millimeter tjockt skikt av HDF ovanpå. Detta gör att träets styrkeegenskaper kombineras med den släta yta som finns hos HDF. Materialet har nu använts i över tio års tid i och en av våra populäraste produkter. Vill du veta mer?​​​​​​​

Friskkvistiga stegämnen ger vacker trapp

Stegämnen i friskkvistig furu är lagervara och säljs hos oss som sorterad till en A- och B- kvalitet. Översidan på denna produkt är i princip helt friskkvistig. Friska kvistar tillåts i obegränsad omfattning men sorteras så att kviststrukturen blir jämn över hela skivan. Det kan finnas små enstaka svarta kvistar med en diameter mindre än tio millimeter, men som framkanter används i princip kvistfria lameller. På undersidan av stegen tillåts runda fasta svartkvistar med en diameter under tjugo millimeter. Stegen levereras ojusterade i dubbelbredder, vilket gör att två steg kan tas per stegprodukt. Som lagervara finns stegprodukterna i tjocklekarna 40,5 eller 42 millimeter. Standardbredd är 616 millimeter och stegen levereras i längdmoduler om 100 millimeter mellan 900 och1 700 millimeter. Eftersom stegen levereras ojusterade har de ett övermått på cirka 25 millimeter. Ovanstående är standarddimensioner, men vid större serier kan du få andra mått och utföranden.

Friskkvistiga vangämnen i hög kvalitet

Vangämnen produceras i två kvaliteter: till frivang används A- och B-kvalitet samt till väggvang används A- och C-kvalitet. Här får du en yttersida på de friliggande vangar som i princip är friskkvistiga. Enstaka svarta kvistar kan tillåtas om de är fasta och har en diameter under tio millimeter. Väggvangens yttersida är av samma kvalitet som vid friliggande vang. På den sida som hamnar mot vägg tillåts dock i hög utsträckning olika defekter. Båda typer av vang sorteras alltid med den utseendemässigt bästa lamellen ytterst. Produktionen fördelas cirka 70 procent som A- och B-kvalitet och cirka 30 procent A- till C-kvalitet. Det innebär att båda typer av vangar följer med i paketen, kontakta oss för kostnadsfri offert och ytterligare information. Som lagervara har Lamtech alltid furuvangar i två olika tjocklekar, 40,5 och 42 millimeter. De bredder som finns på lager är 308 millimeter samt 440 millimeter. Vangar levereras i moduler av 300 millimeter från 3 900 till 5 100 millimeter. Längderna på vangarna styrs av den längd på virke som levereras till oss, varför vissa längder inte alltid finns tillgängliga. Vid större volymer kan du alltid anpassa dimensionerna, och fråga gärna oss om du ha något ytterligare önskemål. Vi ger gärna råd och hjälp!

Småkvistiga stegämnen för moderna trappor

Stegämnen med småkvistig struktur tillverkas på beställning. På översidan tillåts generellt kvistar med en diameter på tio millimeter, men enstaka kvistar kan vara något större. Lamellerna sorteras så att kviststrukturen blir så jämn som möjligt över hela skivan och som framkanter används i princip kvistfria lameller. Någon enstaka rund kvist kan dock tillåtas om dess diameter understiger tio millimeter. På undersidan av stegen tillåts runda fasta svartkvistar med en diameter under tjugo millimeter. Stegen levereras ojusterade i dubbelbredder, vilket gör att två steg kan tas per stegprodukt. De levereras i en tjocklek av 42 millimeter. Vanliga standardbredder är 616 och 572 millimeter. Stegen levereras i längdmoduler om 100 millimeter mellan 900 och 1 700 millimeter. Eftersom stegen levereras ojusterade har de ett övermått på cirka 25 millimeter. Vid större serie kan andra mått och utförande levereras, det är bara att kontakta oss med önskemål!

Småkvistiga vangämnen i två kvaliteter

Vangämnen i småkvistig furu produceras i två kvaliteter: till frivang används A- och B-kvalitet samt till väggvang används A- och C-kvalitet. På yttersidan av frivang tillåts kvistar med en diameter på tio millimeter, men på innersidan kan något större och fler kvistar tillåtas. Väggvangens yttersida är av samma kvalitet som vid en friliggande vang. På den sida som hamnar mot vägg tillåts dock i hög utsträckning olika defekter eftersom dessa inte kommer att synas när trappan är monterad och klar. Båda typer av vang sorteras alltid med den utseendemässigt bästa lamellen ytterst. Produktionen fördelas cirka 70 procent som A- och B-kvalitet och cirka  30 procent A- till C-kvalitet. Det innebär att båda typer av vangar följer med i paketen. Kontakta oss om du har önskemål på att enbart beställa väggvang. Vangar i småkvistig furu produceras alltid mot beställning och levereras i standardmoduler av 300 millimeter från 3 900 till 5 100 millimeter. Längderna på vangarna styrs av den längd på virke som levereras till oss, varför vissa längder inte alltid finns tillgängliga. Vid större volymer kan vi givetvis anpassa dimensionerna efter önskemål.

Stolpar, handledare, sättsteg, slitskikt och vilplan 

Vid större serier har vi möjlighet att producera stolpar, handledare, slitskikt och vilplan. Maximal tjocklek vid tillverkning av stolpar är 150 millimeter. Detta är inte en lagervara, vilket gör att leveranstiden kan öka något.

En trappa i gran

Lamtech finns i ett av de bästa grandistrikten i Sverige och den råvaran vi använder är småkvistig och tätvuxen. Det gör att du får en rak och fin träprodukt med lite kvistar. Idag exporterar Lamtech främst trappämnen av gran till Danmark och Holland, och är ingen träprodukt som ingår i standardsortiment, men är du intresserad av vangar, trappstolpar eller steg av gran är det bara att kontakta oss för förutsättningslös diskussion och en kostnadsfri offert. 

Här tillverkas 3 500 kubikmeter med trappdelar varje år

Letar du efter trappkomponenter med hög kvalitet och hållfasthet är det oss på Lamtech du ska prata med. Skicka din fråga till info@lamtech.se eller ring oss på 0644-108 92.