Trappämnen

Vår nuvarande största produktgrupp är trappkomponenter.

Det är en inriktning som vi utvecklat under många år och därför har stort kunnande inom. Ca 3500 m³ trappämnen lämnar Lamtech varje år. Vi gör ämnen till steg, vangar, stolpar, sättsteg, handledare och vilplan i furu, gran.

I samarbete med de ledande trappfabrikerna har vi tagit fram ett dimensionssortiment som passar de flesta och som också passar till modern framställning av de skilda trappdelarna.
trappamnen head 1 trappamnen head 1
trappamnen head 1
trappamnen grantrappamnen gran
trappamnen gran

Granprodukter

Lamtech är beläget i ett av de bästa grandistrikten i Sverige. Utmärkande för råvaran är att den är småkvistig och tätvuxen. Av denna råvara gör vi trappämnen såsom steg, vangar, stolpar etc som vi säljer framför allt till Danmark och Holland. Vi har inget standardsortiment i gran så är Ni intresserade av detta träslag – begär offert.
trappamnen furutrappamnen furu
trappamnen furu

Furuprodukter

Lamtech köper furuvirke från de absolut bästa områdena i norra Sverige. Först sorteras stocken innan sågning till rot, mellan och toppstock. Därefter torkas virket till 8-10% fuktkvot och sorteras i justerverk. Till steg och vangämnen används till största delen 50x150 mm. Ur denna planka klyver och hyvlar vi tre lameller. 
På detta sätt får vi bästa rakhet och får i princip märgfria A och B-sidor

Vi använder toppstocken till trappämnen där en friskkvistkaraktär önskas. Toppdelen av trädet innehåller en större andel friska kvistar. Kvistarna i denna del är ofta färre till antalet men större. Rotstocken använder vi till trappämnen där en småkvistig struktur eftersträvas. Stocken har små kvistar från det att trädet var ungt. De är betydligt mindre än i toppstocken men är oftare svarta.

Friskkvistiga stegämnen

Stegämnen i friskkvistig furu är lagervara och säljs vanligen sorterad till en A/B kvalité. Översidan på denna produkt är i princip helt friskkvistig. Friska kvistar tillåts i obegränsad omfattning men sorteras så att kviststrukturen blir jämn över hela skivan. Även små enstaka svarta kvistar med en diameter mindre än 10mm kan tillåtas. Som framkanter används i princip kvistfria lameller. Någon enstaka rund frisk kvist kan dock tillåtas om dess diameter understiger 20mm. På undersidan av stegen tillåts runda fasta svartkvistar med en diameter under 20mm. Stegen levereras ojusterade i dubbelbredder, dvs. två steg tas ur varje ämne. Som lagervara finns stegämnena i tjocklekarna 40,5 eller 42mm. Standardbredd är 616mm och stegen levereras i längdmoduler om 100mm mellan 900-1700mm. Eftersom stegen levereras ojusterade har de ett övermått på ca 25mm. Ovanstående är standard dimensioner. Givetvis kan vi vid större serier tillverka steg med andra mått och med annan sortering.
 

Friskkvistiga Vangämnen

Vangämnen produceras i två kvaliteter – dels A/B som används till frivang och dels A/C som används till väggvang. Yttersidan på de friliggande vangar är i princip friskkvistiga, enstaka svarta kvistar kan tillåtas om de är fasta och har en diameter under 10mm. På insidan kan lite större svarta kvistar tillåtas. Väggvangens yttersida är av samma kvalité som vid friliggande vang. På den sida som hamnar mot vägg tillåts dock i hög utsträckning olika defekter. Båda typer av vang sorteras med den utseendemässigt bästa lamellen ytterst. I produktionen faller ca 70% A/B och ca 30% A/C. När vangarna paketeras läggs därför både typer av vangar med i paketen. Vid små leveranser kan det därför vara viktigt att ange om väggvang inte kan användas. Beställning av enbart väggvang kan göra att priset blir högre än vid beställning av båda vang kvaliteterna. Som lagervara finns furuvangar i två olika tjocklekar 40,5 och 42mm. De bredder som finns på lager är 308mm samt 440mm. Vangar levereras som standard i moduler av 300mm från 3900-5100mm. Längderna på vangarna styrs av den längd på virke som levereras till oss, varför vissa längder inte alltid finns tillgängliga. Vid större volymer kan vi givetvis anpassa dimensionerna efter andra önskemål.
 

Stolpar, handledare, sättsteg, slitskikt och vilplan

Vid större serier har vi möjlighet att producera stolpar, handledare, slitskikt och vilplan. Maximal tjocklek vid tillverkning av stolpar är 150mm. Ovanstående är inte lagervara och leveranstiden ökar därför något.
limfogar startlimfogar start
limfogar start

Furu/HDF limfog

Lamtech har under lång tid arbetat tillsammans med trappindustrin i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Detta har gjort att vi att vi tagit fram material som är väl anpassade att möta de behov som finns inom trappnäringen. En stor del av de trappor som tillverkas i Norden är tillverkade av furu. 
Som svar på detta ökade behov började vi för ca 10 år sedan producera ett material som skulle vara lämpligt att täckmåla. 

Materialet består av en kärna av furu som det limmats ett 3 mm tjock skikt av HDF ovanpå. Detta gör att träets styrkeegenskaper kombineras med den släta yta som finns hos HDF. Eftersom kärnan täcks av HDF tillåts mer defekter än vid tillverkning av våra furuprodukter. Materialet har nu används i över 10 års tid i av svenska, norska och danska trappfabriker och behovet är ständigt ökande. 

​​​​​​​

Småkvistiga stegämnen

Stegämnen med småkvistig struktur tillverkas på beställning. På översidan tillåts kvistar med en diameter på 10mm. Enstaka kvistar kan dock tillåtas överstiga detta. Lamellerna sorteras så att kviststrukturen blir så jämn som möjligt över hela skivan. Som framkanter används i princip kvistfria lameller. Någon enstaka rund kvist kan dock tillåtas om dess diameter understiger 10mm. På undersidan av stegen tillåts runda fasta svartkvistar med en diameter under 20mm. Stegen levereras ojusterade i dubbelbredder. Dvs. två steg tas ur varje ämne. Stegen levereras 42mm i tjocklek. Vanliga standardbredder är 616 och 572mm och stegen levereras i längdmoduler om 100mm mellan 900-1700mm. Eftersom stegen levereras ojusterade har de ett övermått på ca 25mm. Givetvis kan vi vid större serier tillverka steg med andra mått och med annan sortering.

Småkvistiga vangämnen

Vangämnen i småkvistig furu produceras i två kvaliteter – dels A/B som används till frivang och dels A/C som används till väggvang. På yttersidan av frivang tillåts kvistar med en diameter på 10mm. På innersidan kan något större och fler kvistar tillåtas. Väggvangens yttersida är av samma kvalité som vid friliggande vang. På den sida som hamnar mot vägg tillåts dock i hög utsträckning olika defekter. Båda typer av vang sorteras med den utseendemässigt bästa lamellen ytterst. I produktionen faller ca 70% A/B och ca 30% A/C. När vangarna paketeras läggs därför både typer av vangar med i paketen. Vid små leveranser kan det därför vara viktigt att ange om väggvang inte kan användas. Beställning av enbart väggvang kan göra att priset blir högre än vid beställning av båda vang kvaliteterna. Vangar i små kvistig furu produceras mot beställning. Vangar levereras som standard i moduler av 300mm från 3900-5100mm. Längderna på vangarna styrs av den längd på virke som levereras till oss, varför vissa längder inte alltid finns tillgängliga. Vid större volymer kan vi givetvis anpassa dimensionerna efter andra önskemål.

Stolpar och handledare

Vid större serier har vi möjlighet att producera stolpar och handledare. Maximal tjocklek vid tillverkning av stolpar är 150mm.