Trappämnen som bygger din trappa

Vangstycke, sättsteg, handledare och plansteg i vacker och hållbar furu.

Skandinaviens ledande tillverkare av trappkomponenter i furu

En trappa länkar ihop våningsplan och nivåer, ska vara lätt att gå i, bärkraftig och smälta in i artiketur, design och miljö. Alla delar, som vangstycke, sättsteg, handledare och plansteg, ska fungera tillsammans oavsett som det är en altantrappa, entrétrappa eller en inomhustrappa som ska byggas. Hos Lamtech kan du som designer, möbelsnickare, inköpare på ett byggföretag eller privatperson beställa komponenter till trappor som klarar högt ställda krav på både vacker finish och hållfasthet.

Lamtech är idag en av Skandinaviens ledande tillverkare inom trappkomponenter. För dig som vill ha furuvirke till dina trappkomponenter där träet kommer från de absolut bästa områdena i norra Sverige, hittar det hos oss. Vi köper bara det bästa virket och är ett FSC-certifierat företag. Innan virket kommer till oss sorteras det inför sågning till rot, mellan eller toppstock. Toppdelen av trädet används till trapprodukter där en yta med friskkvistkaraktär önskas. Här är kvistarna större i diameter men också ljusa till färgen.

Rotstocken använder vi till trappämnen med småkvistig struktur. Små kvistar kommer från den tiden trädet var ungt och finns på nedre delen av stammen. De är ofta små, men gärna mörka till färgen. Därefter torkas virket tills fuktkvoten ligger på åtta till tio procent och sorteras i justerverket. För steg och vangämnen används 50 x 150 millimeter plankor som klyvs och hyvlas till tre lameller. Det ger dig raka och i princip trämärgfria A- och B-sidor. Perfekt för snygga och starka trappkomponenter.

Vad gör trappvangar hållfasta?

Kombinationen av hantverkstradition, kreativitet och riktigt bra träprodukter. Vi erbjuder både trappvagnar i stark furu, men också en kombination av furu och HDF-skiva.  Efter över tio års utveckling och användning står vår kombination av furu och HDF-skiva sig stark. Lamtechs lösning är vangar av limfog som har en HDF-skiva på både inner-och yttersida. Materialet består av en kärna av furu som det limmats ett tre millimeter tjockt skikt av HDF ovanpå. Detta gör att träets styrkeegenskaper kombineras med den släta yta som finns hos HDF. Det ger inte bara bra hållfasthet utan är också lätt att måla över med ett snyggt och heltäckande resultat.

Våra produkter är en naturlig utveckling av att dels en stor del av alla trappor som tillverkas i Norden görs av furu, dels vår ambition att erbjuda det du som kund behöver. För att kunna täckmåla träet utan risk för genomblödning av kvistar har Lamtech samarbetat med trapptillverkare, beställare och leverantörer i Sverige, Norge, Danmark och Finland och tagit fram en lösning som både håller hög kvalitet och prisvärd. Materialet är idag en av våra populäraste produkter. Vill du veta mer? Eller vill du se hur trappkomponenterna ser ut? Titta in på vår referenssida och kontakta oss!

Vilken typ av stegämnen finns i lagervara?

Stegämnen i friskkvistig furu är lagervara och säljs hos oss som sorterad till en A- och B- kvalitet. Översidan på denna produkt är i princip helt friskkvistig. Friska kvistar tillåts i obegränsad omfattning men sorteras så att kviststrukturen blir jämn över hela skivan. Det kan finnas små enstaka svarta kvistar med en diameter mindre än tio millimeter, men som framkanter används i princip kvistfria lameller. På undersidan av stegen tillåts runda fasta svartkvistar med en diameter under tjugo millimeter. Stegen levereras ojusterade i dubbelbredder, vilket gör att två steg kan tas per stegprodukt. Som lagervara finns stegprodukterna i tjocklekarna 40,5 eller 42 millimeter. Standardbredd är 616 millimeter och stegen levereras i längdmoduler om 100 millimeter mellan 900 och 1 700 millimeter. Eftersom stegen levereras ojusterade har de ett övermått på cirka 25 millimeter. Ovanstående är standarddimensioner, men vid större serier kan du få andra mått och utföranden.

Vad innebär vangämnen av hög kvalitet?

Frågar du oss, så är det raka svaret friskkvistig furu. I vår hantverksfabrik produceras vangämnen i två kvaliteter: till frivang används A- och B-kvalitet och till väggvang används A- och C-kvalitet. Det innebär att du får en yttersida på de friliggande vangar som i princip är friskkvistiga. Enstaka svarta kvistar kan tillåtas om de är fasta och endast om de har en diameter under tio millimeter. Väggvangens yttersida är av samma kvalitet som vid friliggande vang. På den sida som hamnar mot vägg tillåts dock i hög utsträckning olika defekter, vilket inte påverkar vangens hållfasthet eller utseende eftersom båda typer av vang alltid sorteras med den utseendemässigt bästa lamellen ytterst.

Idag är Lamtechs produktion fördelad efter cirka 70 procent som A- och B-kvalitet och cirka 30 procent A- till C-kvalitet. Det innebär att båda typer av vangar följer med i paketen. Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert och ytterligare information. Som lagervara har Lamtech alltid furuvangar i två olika tjocklekar, 40,5 och 42 millimeter. De bredder som finns på lager är 308 millimeter samt 616 millimeter. Vangar levereras i moduler av 300 millimeter från 3 900 till 5 100 millimeter. Längderna på vangarna styrs av den längd på virke som levereras till oss, varför vissa längder inte alltid finns tillgängliga. Fråga gärna oss om du ha något önskemål. Vi ger gärna råd och hjälp! Vill du se exempel? Titta in under referenser.

Letar du efter snygga stegämnen till moderna trappor?

Lamtech tillverkar stegämnen med småkvistig struktur på beställning. Det är en produkt som passar extra bra till moderna trappor som vill ha mer eleganta och smalare stegämnen. På översidan tillåts generellt kvistar med en diameter på tio millimeter, men enstaka kvistar kan vara något större. Lamellerna sorteras så att kviststrukturen blir så jämn som möjligt över hela skivan och som framkanter används i princip kvistfria lameller. Någon enstaka rund kvist kan dock tillåtas om dess diameter understiger tio millimeter. På undersidan av stegen tillåts runda fasta svartkvistar med en diameter under tjugo millimeter.

Stegen levereras ojusterade i dubbelbredder, vilket gör att två steg kan tas per stegprodukt. De levereras i en tjocklek av 42 millimeter. Vanliga standardbredder är 616 millimeter. Stegen levereras i längdmoduler om 100 millimeter mellan 900 och 1 700 millimeter. Eftersom stegen levereras ojusterade har de ett övermått på cirka 25 millimeter. Vid större serier kan andra mått och utföranden levereras. Börja med att kontakta oss, så löser vi de flesta önskemål. Vill du se exempel på stegämnen som är tillverkade av oss?

Går det att beställa stolpar, handledare, sättsteg, slitskikt och vilplan till trappor?

Lamtech är en komplett leverantör av trappkomponenter, och har lång erfarenhet av att tillverka träprodukter med hög kvalitet. Idag har vi möjlighet att vid större serier producera sättsteg, stolpar, handledare, slitskikt och vilplan. Maximal tjocklek vid tillverkning av stolpar är 132 millimeter. Detta är dock inte en lagervara, vilket gör att leveranstiden kan variera något. Se därför till att kontakta oss redan idag för att få ytterligare information om pris, produktion och bokning.

Finns det flera kvaliteter av småkvistiga vangämnen?

Ja. Hos oss på Lamtech produceras två kvaliteter av småkvistiga vangämnen i svensk furu: till frivang används A- och B-kvalitet samt till väggvang används A- och C-kvalitet. På yttersidan av frivang tillåts kvistar med en diameter på tio millimeter, men på innersidan kan något större och fler kvistar tillåtas. Väggvangens yttersida är av samma kvalitet som vid en friliggande vang. På den sida som hamnar mot vägg tillåts dock i hög utsträckning olika defekter eftersom dessa inte kommer att synas när trappan är monterad och klar. Båda typer av vang sorteras alltid med den utseendemässigt bästa lamellen ytterst.

Produktionen fördelas cirka 70 procent som A- och B-kvalitet och cirka 30 procent A- till C-kvalitet. Det innebär att båda typer av vangar följer med i paketen. Kontakta oss om du har önskemål på att enbart beställa väggvang. Vangar i småkvistig furu produceras alltid mot beställning och levereras i standardmoduler av 300 millimeter från 3 900 till 5 100 millimeter. Tänk på att längderna på vangarna styrs av den längd på virke som levereras till oss, varför vissa längder inte alltid finns tillgängliga. Vid större volymer och serier kan vi givetvis anpassa dimensionerna efter önskemål.

​​​​​​​​​​​​​​

Hur blir man ledande inom tillverkning av trappämnen?

Lamtech var från början ett snickeri men har utvecklats till en hantverksindustri där råvaror, kunnande och hållbarhet är tre viktiga ben. För oss står alltid kvaliteten i fokus. Från början i valet av träprodukt genom hela processen i vår fabrik. Genom manuell övervakning där flera kontroller görs av lameller och där det som inte håller måttet plockas bort innebär att slutprodukten håller hög kvalitet i fuktkvot, rakhet och kvistmängd. Det i sin tur gör att vi har få reklamationer och att våra kunder kan lita på att de får träprodukter som håller vad vi har lovat. Allt spillmaterial tas hand om och blir till pellets som vi sedan säljer till kunder i vår närmiljö. Vi väljer svenskt trä enligt FSC-reglerna och arbetar kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan. Vill du veta mer om vår tillverkning

Hur byggs en trappa?

Det är inte helt enkelt att bygga trappor. En trappa räknas ofta som bärande del och struktur i huset, vilket kan innebära att du måste göra en bygganmälan vid ändringar och nybyggnation. Om du som privatperson står inför att bygga en trappa inomhus kan det vara en god idé att undersöka om inte den befintliga trappan går att renovera. Det är oftare enklare att själv renovera, än att bygga en helt ny trappa.

En trappa består av en rad olika delar och är inomhus en förhållandevis komplicerad konstruktion. Den vanligaste trappan i Sverige är en svängd trappa i L-form. Den bärande delen är vangen och kan antingen vara placerad i sidan eller undertill, en vid varje kant eller en under mitten på trappen. Trappstegen kallas även plansteg och om trappan är täckt finns även sättsteg. Tänk på att göra trappan tillräckligt bred så att det exempelvis går att bära upp möbler i den. Vill du se exempel på trappor som Lamtech har levererat och även hitta leverantörer av färdiga trappor, är du alltid välkommen att titta in på referenssidan.

Vad kostar en trappa?

En trappa är en förhållandevis stor investering. Det är också en komplicerad konstruktion som ska vara bärande, vilket också påverkar materialkostnaden och arbetskostnaden. Sedan påverkas självklart kostnaderna av trappans mått och material. Lamtech tillverkar trappämnen i furu. Ett gott råd är dock att välja kvalitet och tänka långsiktigt när du planerar. Funderar du att bygga en trappa själv, se till att du har kunskapen som krävs eller ta hjälp av fackmän. Det blir oftast billigast i längden. Här kan du se några tillverkare som Lamtech förser med svenska kvalitetsprodukter inom trappämnen.

Här tillverkas 3 500 kubikmeter med trappdelar varje år

Letar du efter trappkomponenter med hög kvalitet och hållfasthet är det oss på Lamtech du ska prata med. Skicka din fråga till info@lamtech.se eller ring oss på 0644-108 92.