Formstabil limträpanel för fasader

Stark, prisvärd och skyddande fasadpanel av granvirke.

Limträpanel av granvirke med extra bredd 

Välj limträpanel som är tillverkad av hållfast norrländskt granvirke av hög kvalitet. Genom att lamellerna är limmade med delvis stående årsringar får du limträpanel som rör sig mindre, har lägre fuktkvot och i mindre utsträckning riskerar att spricka. Branschens riktmärke för torrklyvning ligger på en målfuktkvot som ska ligga på cirka 16 procent. Lamtech arbetar med virke som ligger på 14 procent i fuktkvot. Det ger en stabilare och mer hållfast limträpanel, och är ett hållfast val för en fasad. Under tillverkningen hos oss genomförs flera manuella kontroller så att varje limträpanelskiva alltid håller hög kvalitet och hållfasthet. Panelen levereras obehandlad, men kan också levereras grundmålad, mellanstruken och brandskyddsimpregnerad. Måleriet som vi anlitar använder sig av produkter från Falu Vapens slamfärg och Jotuns vanliga täckande färger samt lasyr i valfria nyanser. Brandimpregneringen sker hos Woodsafe i Västerås.

Vilken bredd finns på limträpanel?

Det finns olika bredder på limträpanel. Hos Lamtech finns 215, 250 och 300 millimeter. Med en bred panel på fasaden får huset inte bara en vacker yta, utan panelen hjälper till att spara tid under monteringen eftersom det krävs färre bräder för att täcka husets fasad. Limträpanelen är 25 millimeter tjock, och det är en panel som är lätt och smidig att hantera. All limträpanel hos Lamtech levereras ändspontad, vilket gör att det går snabbt att foga ihop brädorna och att mängden spill minimeras. Du slipper manuell passning och justering. Med lite spill blir det inte bara mindre mängd byggavfall, utan också en bättre byggekonomi.  

Hur starkt är limträpanel som fasad?

Att klä huset med panel är en av de vanligaste fasaderna i Sverige, och det finns en lång tradition med trähus. En fasad i trä kan hålla upp mot 50 år, beroende på var i landet huset finns, vilken typ av panel och vilken kvalitet det är på virket. Sedan kräver en träfasad regelbunden översyn och räkna med att den behöver målas ungefär vart tionde år. Du tjänar dock mycket på att välja en träkvalitet där granvirket har fått växa långsamt och har låg fuktkvot. Det ger starkt virke som är mindre benäget att slå sig eller börja bukta när träet utsätts för regn, snö och sol. Det minskar risken för att du måste byta panelbrädor i tid och otid, men ger också skydd mot väta. Allt limträpanel hos Lamtech är limmad med tvåkomponentslim, vilket gör att den står emot väder och vind utan att dra åt sig fukt eller spricka. Här kan du se några exempel på fasader som med limträpanel från oss.  ​​​​​​​

Vad är det för skillnad på liggande och stående panel?

Den största skillnaden är ett liggande panel monteras vertikalt längs husets fasad och stående horisontellt. Det har under lång tid pågått en diskussion i byggbranschen kring vilken panel som är mest hållfast och stark, där åsikten att en stående panel har ett bättre skydd mot fukt och regn många gånger varit gällande. Detta bygger på uppfattningen att väta lättare skulle ta sig in i fogarna på en liggande panel. Det är viktigt att komma ihåg att oavsett panel så är det ändträet som behöver skyddas mot väder och vind, och är den känsliga punkten i en träfasad.

Men väljer du Lamtechs liggande limträpanel så är den profilerad med enkel fas som ger en naturlig droppkant i nederkant på varje bräda. Det gör att regn inte kan ta sig in träet utan att vatten och snö rinner av fasaden. Även på stående panel så är limträpanelen hyvlad med en sådan profil att det hjälper vatten att rinna längs med fasaden, istället för att kunna leta sig in i och bakom träet. Dessutom är alltid alla brädor ändspontade på ett sådant sätt att ändträet också har skydd mot väder och vind. Vill du se exempel på fasader med Lamtechs limträpanel?

Hur ska panel monteras smartast?

Lamtechs limträpanel är enkel och snabb att montera, och du hittar monterings-anvisningar här bredvid. Tänk på att börja monteringen från rätt håll så att skarvarna hamnar så att de underlättar och hjälper vattendroppar att rinna av fasaden. Börja monteringen nerifrån och jobba dig uppåt. Första panelskivan ska fästas minst 30 cm från marken, för att undvika att fasaden blir fuktskadad av vattenstänk underifrån.

Se till att du får rätt avstånd mellan reglarna. Rekommenderat avstånd är 600 mm. Se också till att det finns en luftspalt bakom panelen. Välj rätt längd på skruv och spik, så att panelen fästs ordentligt. Varje panelbräda ska fästas med två skruvar eller två spikar var 600 mm. Tänk på att panel med 300 mm kan behöva tre skruvar eller spikar. Skruv och spik som används till limträpanel ska vara ytbehandlad.

Allt ändträ ska målas eller behandlas en gång innan monteringen påbörjas. Detta gäller även ändspontarna. Lamtechs limträpanel kan levereras grundmålad, mellanstruken och brandskyddsimpregnerad. Har du frågor eller vill göra en beställning är det bara att kontakta oss!

Vilken skruv eller spik passar bäst till montering av limträpanel?

Det finns en rad olika alternativ att välja mellan men det är viktigt att tänka på att spik eller skruv ska vara 48 mm. Två bra förslag är Senco panelspik eller Gunnebo panelskruv, rostfri eller C4.

Vilken typ av hus passar för Lamtechs limträpanel?

Sommarhus, sportstuga eller bostadshus, villa, stall, garage och fabrikslokal – Lamtechs limträpanel passar till alla typer av byggnader som kan ha en träfasad. Genom de olika bredderna på panelen samt möjligheten att använda liggande eller stående panel så finns det alla tillfällen att skapa vackra och unika hus tillsammans med oss. Ett gott råd är att inte välja för bred liggande panel när du har ett lågt hus. Det kan ge ett intryck av att huset är mindre än vad det faktiskt är. Vill du se prov på hur panelen kan användas, så finns det flera hus och byggnader där Lamtechs panel och trall används här.

Kan ni leverera panelen målad?

Lamtech har ett nära samarbete med Norra Timbers måleri, som ligger vägg i vägg med vår produktion. Dom målar med Jotunn täckande färg, Jotunn lasyr och Faluvapen slamfärg. Som kund har man möjlighet att välja de kulör man vill ha på panelen. För mer frågor angående målning, maila eller ring oss.

Kan ni leverera panelen brandimpregnerad?

Självklart så kan vi leverera panelen brandimpregnerad. Skicka ett mail och be om offert.
​​​​​​​Ungefärlig leveranstid på brandimpregnering är 8-10 veckor.
Vi har gjort en så kallad SBI test och vi har här klarat klassning B-s1, d0 vilket är högsta möjliga för brännbara material. Se pdf i listen till höger, under profilskisserna. Under våren 2024 kommer vi att CE-märka den brandimpregnerade panelen.

Klä byggnader med formstabil träpanel

Renoveringar av husfasader, stall, fabriker eller nybyggnation av hus? Hos Lamtech finns limträpanel som går att montera både liggande och stående och med extra bred yta ger ett gediget uttryck. Passar på alla typer av byggnder.

​​​​​​​Vill du veta mer? Kontakta oss på 0644-108 92 eller mejla till info@lamtech.se.