Limträpanel

Vår limträpanel ger din fasad hållbarhet i både material och utseende.

Det är ett mycket formstabilt och starkt byggnadsmaterial tillverkat av hållfast och högkvalitativt norrländskt granvirke. Genom konstruktionen av limmade lameller med delvis stående årsringar skapas en produkt som rör sig lite, har lägre fuktkvot och mindre benägenhet att spricka än traditionell ytterpanel. Dessa faktorer bidrar till limträpanelens goda beständighet över tid. Limträpanelen monteras på samma sätt som vanlig ytterpanel. Tack vare sin lätta konstruktion är den tacksam att jobba med samtidigt som panelens generösa bredd gör monteringsarbetet effektivt. Vi tillverkar vår limträpanel i bredderna 250 och 300 mm med en tjocklek på 25 mm . Bredden på panelen ger ett vackert och gediget utseende till din fasad. Variationsmöjligheterna är goda då montering kan ske både liggande och stående vilket skapar förutsättning till ett personligt anpassat utseende och en estetik som liksom materialet håller över tid.
IMG-4865kopiaIMG-4865kopia
IMG 4865kopia