• Slide1
  • Slide2

Välkommen till Lamtech

Lamtech tillverkar och levererar limfogsskivor, trappämnen och ämnen till snickeri- , bygg- och trappindustrin.

Limfog

Vi har en mycket rationell anläggning för att producera limfog i furu och gran.

Trappämnen

Vi gör trappämnen till steg, vagnar, stolpar, sättsteg, handledare och vilplan i furu, gran.

Kontakt

Våra kontaktuppgifter hittar ni här

Lamtech AB grundades 1989.

Företaget startade som ett specialsnickeri men utvecklades sedan till att tillverka limfogsskivor och ämnen till snickeri- och byggindustrin.

De senaste 15 åren har fokus legat på trappindustrin där Lamtech intagit en ledande position i Skandinavien som leverantör av limfogs skivor och trappämnen i furu och gran.

Vår bakgrund som snickeri gör att vi besitter en gedigen kunskap om vilken kvalitet som krävs för olika träprodukter. Att ha korta leveranstider och alltid leverera i utlovad tid är en självklarhet för oss.
startstart
start